یلدا

شب جمشید و جامش،شب بوسه به خاکش،

                                                           شب حافظ و سعدی،شب پارسی و مادی

شب آخر آذر،شب پاک و منور

                                                              شب آرش و آتش،شب مهر و سیاوش

شب پاک اهوراشت،شب نشاط و یلداست

                                                              یلدایتان فرخنده و روزگارتان شاد باد    

/ 1 نظر / 11 بازدید
احمد پایمرد

دیوار هم دردش گرفته بود وقتی به او تکیه داده بودم و بتو فکر می کردم . سلام بزرگوار یلداتون ستاره بارون [گل]