گذر عمر

این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت

چون اب به جویبار و باد بدشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامدست و روزی که گذشت    (خیام)

/ 1 نظر / 11 بازدید
احمدپایمرد

سلام.چه خبر بزرگوار؟دردلم هست هوس که رسد درهمه احوال بدرد همه کس ،چه امیری متمول وچه فقیری درویش .چه کنم بادل خویش