قایق

من چهره ام گرفته

من قایقم نشسته به خشکی.

با قایقم نشسته به خشکی

فریاد می زنم:

(وامانده در عذابم انداخته ست

در راه پر مخافت این ساحل خراب

و فاصله ست آب

امدادی ای رفیقان با من.)

گل کرده است پوزخندشان اما

بر من،

بر قایقم که نه موزون

بر حرفهایم در چه ره و رسم

بر التهابم از حد بیرون.

در التهابم از حد بیرون

 فریاد بر می آید از من:

(در وقت مرگ که با مرگ

جز بیم نیستی و خطر نیست،

هزّالی و جلافت و غوغای هست و نیست

سهو است و جز به پاس ضرر نیست.)

با سهوشان

من سهو می خرم

از حرف های کامشکن شان

من درد می برم

خون از درون دردم سر ریز می کند!

من آب را چگونه کنم خشک؟

فریاد می زنم.

من چهره ام گرفته

 من قایقم نشسته به خشکی

مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست:

یکدست بی صداست

من،دست من کمک ز دست شما می کند طلب.

فریاد من شکسته اگر در گلو،وگر

فریاد من رسا

من از برای راه خلاص خود و شما

فریاد می زنم.

فریاد می زنم!

          (نیما یوشیج)

/ 112 نظر / 61 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهرزاد121

مردی که کوه را از میان برداشت ؛ کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه‌ها کرد . . .

شهرزاد121

مـثــل شــاهِ شــطــرنــج بــاش کــه حــتــی بــعــد از بــاخـتــنــت کـــســی جـُـرَتــِــ بــیــرون انــداخـتــنــت از صــفـحــه زنــدگـی رو نـداشـتــه بــاشــه . . .

شهرزاد121

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

فرنگیس

سلام و یک دنیا ارادت خدمت بهترینداداش دنیا خدانکنه از من دلخور باشین عزیز..راستش چون لینکام زیادن نمیتونم به همه خبر بدم ولی بازهم چشم خبرمیدم ...دیگه دلخورنباشینا [لبخند][گل]

فرنگیس

سلام و یک دنیا ارادت خدمت بهترینداداش دنیا خدانکنه از من دلخور باشین عزیز..راستش چون لینکام زیادن نمیتونم به همه خبر بدم ولی بازهم چشم خبرمیدم ...دیگه دلخورنباشینا [لبخند][گل]

فرنگیس

دوست واقعی کسی است… که در کنارش جرات داشته باشی خودت باشی . . . [گل]

رها

[دست][دست] زیبا بود[پلک]

فریبا

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش ، خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید

فریبا

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تو را بخواهد و بیشتر از تو هیچ نخواهد . . .