در قیر شب

دیر گاهی است در این تنهائی

رنگ خاموشی در طرح لب است.

بانگی از دور مرا می خواند

لیک پاهایم در قیر شب است.

رخنه ای نیست در این تاریکی:

در و دیوار بهم پیوسته.

سایه ای لغزد اگر روی زمین

نقش وهمی است ز بندی رسته.

نفس آدم ها

سر بسر افسرده است.

روزگاری است در این گوشه پژمرده هوا

هر نشاطی مرده است.

دست جادوئی شب

در به روی من و غم می بندد.

می کنم هرچه تلاش،

او به من می خندد.

نقش هائی که کشیدم در روز،

شب ز راه آمد و با دود اندود.

طرح هائی که فکندم در شب،

روز پیدا شد و با پنبه زدود.

دیر گاهی است که چو من همه را

رنگ خاموشی در طرح لب است.

جنبشی نیست در این خاموشی:

دست ها،پاها در قیر شب است

 (سهراب سپهری)

/ 39 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فریبا

چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟ چرا مردم نمی دانند که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟ سهراب سپهری [گل][گل][گل][گل]

فریبا

چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید برد عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید با زن خوابید زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوضچه "اکنون" است رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است ... سهراب سپهری[گل]

فریبا

سلام.مرسی از حضور پرمهرتون آقا مراد عزیز [لبخند][گل][گل][گل][گل]

r&r

سلاااام فوق العاده بود[گل] خییییلی شعرهای سهراب رو دوس دارم.[دست] ممنونم[قلب]

علی

چرا اپ نمیشین؟؟خیلی وقته منتظریم

علی

زندگی بر وفق مراده... خوش به حالت اقا مراد [لبخند]

فاطمه

سلام بعداز مدتها بعد ازخرابی بلاگفا یه وب دیگه ساختم بهم سربزنید

روح القدس

آقا اجازه دلزده ام از تمام شهر بی تو دلم گرفته از این ازدحام شهر آقا اجازه دست خودم نیست در درس عشق من صف آخر نشسته ام در این کلاس عاطفه معنا نمی دهد اینجا کسی بپای تو بر پا نمی دهد آقا اجازه بغض گرفته آنقدر رد شدیم که رفت آبرویمان " اللهم عجل لولیک الفرج "

asal

سلام دوست عزیز________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _آپم_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااا______€_________________$$$$ _____________€._______________ $$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-

M...R

واقعازیبابود......