یا رب

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشبست

یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

تا بگیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

هر دلی در حلقه در ذکر یارب یاربست

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف

صد هزارش گردش جان زیر طوق غبغبست

(حافظ)

/ 0 نظر / 12 بازدید