در مدح حضرت محمد(ص)

ای افتو و مه،به زیر چوقات                                     ای پاک ترین پیا محمد(ص)

ای نوکر نوکر بلالت                                                صد حاکم و پیشوا محمد(ص)

ای وسته به خاک پای اسبت                                  خان و لر و کخدا محمد(ص)

ای سی دل او وجود پاکت                                      آبید جهون بپا محمد(ص)

ای اسم تو من همه ولاتا                                       ایبنده ره خطا محمد(ص)

گل نقش جهون آفرینش                                         ای دین تو پا بجا محمد(ص9

ای دادرس همه پیایل                                             ای وا همه آشنا محمد(ص)

دونم که نه آفریده خلقی                                         بهتر ز تو دی خدا محمد(ص)

سی گویل مال من قیامت                                      آبو اوچو رهنما محمد(ص)

آسون تو بگر به پیروونت                                          روز عمل و جزا محمد(ص)

(داراب)کسی نداره او چو                                       ای چرن ز دل که یا محمد(ص)     

/ 2 نظر / 15 بازدید
زنده باد بختیاری

سلام پیا ایشالا که زنده بوی . مو هم یه بختیاری یوم. ای شعر خیلی خوو بی .[دست]

احمد پایمرد

سلام . ممنون از شعر زیبای داراب افسر که نوشتی. خدایش جاش خیلی خالیه