گذر عمر

زندگی دفتری از خاطره هاست ...یک نفر در دل شب

یک نفر در دل خاک،یک نفر همدم خوشبختی هاست

یک نفر همسفر سختی هاست،چشم تا باز کنیم

عمرمان می گذرد ما همه همسفر و رهگذریم

آنچه باقیست فقط خوبیهاست

/ 3 نظر / 11 بازدید
احمدپایمرد

سلام چه شعر زیبایی من که کیف کردم