دیار بختیاری

بزرگی داد یک درهم گدا را                         که هنگام دعا یاد آر مار

یکی خندید و گفت این درهم خرد               نمی ارزید این بیع و شرا را

روان پاک را آلوده مپسند                          حجاب دل مکن روی و ریا را

مکن هرگز بطاعت خودنمایی                      بران زین خانه، نفس خودنمارا

بزن دزدان راه عقل را راه                            مطیع خویش کن حرص و هوی را

چه دادی جز یکی درهم که خواهی             بهشت و نعمت ارض و سما را

مشو گر ره شناسی، پیرو آز                        که گمراهیست راه، این پیشوا را

نشاید خواست از درویش پاداش                   نباید کشت، احسان و عطارا

صفای باغ هستی، نیک کاریست                  چه رونق، باغ بیرنگ و صفا را

به نومیدی، درشفقت گشودن                       بس است امید رحمت، پارسا را

تونیکی کن به مسکین و تهیدست                  که نیکی، خود سبب گردد دعارا

از آن بزمت چنین کردند روشن                       که بخشی نور، بزم بی ضیا را

از آن بازوت را دادند نیرو                              که گیری دست هر بی دست و پارا

از آن معنی پزشکت کرد گردون                     که بشناسی ز هم درد و دوا را

مشو خودبین، که نیکی با فقیران                  نخستین فرض بودست اغنیا را

ز محتاجان خبرگیر، ای که داری                     چراغ دولت و گنج غنارا

به وقت بخشش و انفاق پروین                      نباید داشت در دل جز خدارا

                                      (پروین اعتصامی)

 سال نو مبارک برای شما سالی سرشار از شادی و شادکامی آرزومندم 

نوشته شده در ۱۳٩۳/۱٢/٢۸ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ توسط مرادعیسوند نظرات ()


Design By : Pichak